نخستین دموکراسی

نخستین دموکراسی

نخستین دموکراسی اثر پال وودراف با ترجمه بهزاد قادری و سمانه فرهادی توسط نشر بیدگل منتشر شده است این کتاب به سه دلیل خواندنی است: اول بررسی تطبیقی بین نخستین دموکراسی در یونان باستانو امریکای قرن بیست ویک ، دوم این روزها...