خرگوش ها و مارهای بوا

خرگوش ها و مارهای بوا

خرگوش ها و مارهای بوا" اثر فاضل اسکندر رمانی تمثیلی است که با نثر و روایت ساده و گذشتن ماجراها از سرزمین و زبان حیوانات حکایت های اخلاقی را بیان می کند. با توجه به نکات اخلاقی که در لفافه مطرح می شود، خواننده این کتاب را در...