موضوعات مورد قبول

الف) ابعاد نظری:تاریخچه میان‌رشته‌ای در ایران و جهان، شناخت‌، چگونگی و الزامات مطالعات میان‌رشته‌ای.
ب) ابعاد عملی و اجرایی: آثار و نتایج میان‌رشته‌ای برای حوزه‌ها و نهادهای مختلف: آموزش‌، پژوهش،منابع انسانی، فرهنگ عمومی، روابط عمومی و تبلیغات.

راهنمای آماده سازی مقالات
متن مقالات به زبان فارسی نوشته شده، از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح شود.

مقاله باید در کاغذ A4 یک خط در میان با حاشیه مناسب در دو طرف (حداقل mm 25) و در محیط word باشد.

 موارد اخلاقی و کپی رایت مقاله می بایست از سوی نویسنده رعایت شده باشد.

حتی‌المقدور نگارش مقاله روان و از لغات فارسی و معادل کلمات انگلیسی استفاده شود، معادل‌های انگلیسی در پاورقی آورده شود.

 مجله فرهنگ مبین حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. هیأت تحریریه در انجام اصلاحات بر اساس نحوه تنظیم مقاله جهت چاپ آزاد است ولی مسؤولیت صحت علمی مطالب بر عهده نویسنده می‌باشد.

متن مقالات را به پست الکترونیکmobinmag@yahoo.com   ارسال نمایید.

 چاپ و انتشار مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.