نشانی: تهران ، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداله انصاری، خیابان شهید عراقی، انتهای کوچه گل نرگس (ابوذر)، بن بست کوهسار، پلاک ۶، واحد ۲

کد پستی: ۱۶۶۳۸۶۷۱۱۳

صندوق پستی : ۱۳۴۴۵/۱۹۵

تلفن: ۰۹۳۷۵۷۰۱۲۰۷

پایگاه اینترنتی: www.mobinmag.ir

پست الکترونیک: mobinmag@yahoo.com