شماره جدید ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد وبه زودی برای مشترکان ارسال می گردد

در این شماره میخوانیم

ده گام برای کاهش رفتارهای غیرقانونی در سازمان
بهبود رفاه نیروی انسانی
مدیریت حداقلی.
لطفا از دفتر کارتان بیرون بیایید.
دستیابی به نتایج چشمگیر در مدیریت پایداری
سه تفکر نادرست درباره ارتقای کارکنان
آزمون تولید
سفید و سیاه چابک سازی در سازمان
رشد جهانی با وجود رکود داخلی
مدیر ارشد برند
ویرانگری دیجیتال
معرفی کتاب

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :