شماره جدید ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد وبه زودی برای مشترکان ارسال می گردد

در این شماره میخوانیم

کنترل در محیط کار
دموکراسی و توسعه
اتحاد و همکاری
معرفی مکتب فرانکفورت
کسب و کار اینترنتی
کیفیت فرزند
رسانه و آموزش
معرفی کتاب

این خبر را به اشتراک بگذارید :