مرده ها جوان می مانند” روایتی چند شاخه ای از آلمان طی سال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۵ است. آنا زگرس در این کتاب شخصیت هایی را خلق کرده است که از لحاظ اجتماعی و تاریخی نمونه وار هستند و هر کدام به مثابه ی نماینده ی طبقه ی خویش در پیدایش فاشیسم نقش تعیین کننده ای دارند.
آنا زگرس یکی از معدود نویسندگان صاحب نام آلمان است در قرن بیستم است که منحصرا به کار داستان پرداخت و پهنه ی داستان نویسی را از همه سو درنوردید.
در این کتاب اروین، یکی از اعضای سازمان اسپارتاکوس، به دست افسران ضد انقلابی به قتل می رسد و این پیش درآمد کنکاش زگرس در لایه های فکری و عقدیتی فاشیسم است.
نشر ماهی کتاب مرده ها جوان می مانند اثر آنا زگرس را با ترجمه علی اصغر حداد منتشر کرده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :