خرگوش ها و مارهای بوا” اثر فاضل اسکندر رمانی تمثیلی است که با نثر و روایت ساده و گذشتن ماجراها از سرزمین و زبان حیوانات حکایت های اخلاقی را بیان می کند. با توجه به نکات اخلاقی که در لفافه مطرح می شود، خواننده این کتاب را در نگاه اول با فابل های ازوپ و لافونتن تشبیه می کند اما موضوع کاملا متفاوت است به نحوی که پژوهشگران این اثر را با مزرعه ی حیوانات جوروج اورول مقایسه می کنند.
فاضل اسکندر نویسنده ایرانی تبار اهل آبخازی از پدر ایرانی و از مادر روس، داستان هایش را به زبا روسی نگاشته است.
نشر افق کتاب خرگوش ها و مارهای بوا را با ترجمه آبتین گلکار از زبان روسی منتشر کرده است

این خبر را به اشتراک بگذارید :