آیا میدانستید اگر فردا بمیرید شرکتی که در آن کار میکنید، به آسانی درظرف یک روز برای شما جانشینی می آورد.

اما خانواده ای که به جا میگذارید تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد کرد؟

به این فکر کنید که ما خود را وقف کار می کنیم، نه خانواده مان!چه سرمایه گذاری ناعادلانه ای!

*مهاتما گاندی*  @mobinmag

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :