تصرف عدوانی داستانی است با مضمون پذیرش عشق اثر لنا آندرشون با ترجمه سعید مقدم توسط نشر مرکز منتشر شد.

@mobinmag

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :