شماره خرداد ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد وبه زودی برای مشترکان ارسال می گردد

در این شماره میخوانیم

توسعه و روابط انسانی
نگاه حرفه ای به مشاغل
فرهنگ و توسعه اقتصاد
امنیت در کسب و کار الکترونیک
مدیریت شهری و گردشگری
سبک زندگی
رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست
معرفی کتاب

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :