معرفی مجله

هدف از مطالعات میان رشته‌ای، بررسی روش‌ها و رویکردهای جدید جهت شناخت، تحلیل و بکارگیری نوین یافته‌های پژوهش است.
در گذشته اعتقاد به تخصصی شدن علوم، رواج بسیاری یافته بود و پژوهشگران هر حوزه با توجه به تخصص خود، به بررسی موضوعات و مسائل می‌پرداختند. این روش علی‌رغم داشتن رویکرد تخصصی در یافتن نتایج، در عمل قابلیت اجرا نمی‌یافت زیرا بسیاری از زوایا و نکات از دید پژوهشگران پنهان می ماند و یا در نظر گرفته نمی‌شد، از این‌رو امکان بروز خلاقیت و نوآوری را از پژوهشگران می‌گرفت.
از سویی دیگر، مطالعات میان رشته‌ای هرگز درصدد حذف ساختار رشته‌های تخصصی نیست. بلکه معتقد است در یک مطالعه و یا پژوهش، باید متخصصان چند رشته در بررسی یک موضوع همکاری نمایند.این همکاری فهم بهتری از شرایط و ابعاد موضوع پژوهش را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و آنان را از نگاه تک بعدی به ساختار تحقیق، ر‌ها می‌کند.
ماهنامه فرهنگ مبین نشریه‌ای میان‌رشته‌ای در حوزه علوم‌انسانی است، این نشریه درصدد است به بررسی موضوعات و محورهای زیر بپردازد:
آثار و نتایج میان‌رشته‌ای برای حوزه‌های آموزش‌، پژوهش،یادگیری، فرهنگ عمومی، ارتباط و تحصیل.
نشریه فرهنگ مبین از کلیه علاقه‌مندان و متخصصان این حوزه دعوت می‌کند مقالات، نظرات و پیشنهادات خود را به دفتر نشریه ارسال نمایند.

وضعیت نمایه سازی مقالات پذیرش شده، از طریق سایت  قابل استعلام خواهد بود.

ساعات پاسخگویی: ازشنبه الی پنجشنبه ازساعت ۹ الی ۱۵  تلفن مستقیم دبیر اجرایی نشریه ۰۹۳۰۰۰۱۰۳۶۴

دبیرخانه نشریه میان رشته ای فرهنگ مبین

Recent Posts

عنوان مقاله : تست
نویسندگان : ………..، ……….
صفحات : ۱۶-۳۰
دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله : بررسی تحلیل مسیر وضعیت اجتماعی
نویسندگان : ………..، ……….
صفحات : ۱۶-۳۰
دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله : وجدان کاری در سازمان
نویسندگان : …..، …………
صفحات : ۱-۶
دانلود اصل مقاله